NAOS LUX


  • پا با پوشش پودر الکترواستاتیک رنگ می شود.
  • بدنه کابینه ضخامت 18 میلیمتر است.
  • میز قهوه ضخامت 18 میلی متر است. پا با پوشش پودر الکترواستاتیک رنگ می شود.

محصولات متعلق به کلکسیون


محصولات مناسب با این گروه


الاخرى ست های مدیریتی


از ما باخبر باشید

شما اولین نفری باشید که از فروش های ویژه و تخفیفات باخبر میشوید